เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย (ด้านพืชผล) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว


นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหารฯ  เจ้าหน้่าที่ มอบเงินช่วยเหลือให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย (ด้านพืช) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน ๒๖  ราย ที่ได้รับความเดือดร้อน