เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมโครงการที่ชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง


นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดประชุมโครงการที่ชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง โดยปรึกษาหารือแนวทางในการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุน  พร้อมโครงการที่ชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมืองสระแก้ว
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28