เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการห่วงใยดูแลสายตาผู้สูงวัย และตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้วไดกำหนดจัดโครงการห่วงใยดูแลสายตาผู้สูงวัย  และตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูง
นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมคณะผู้บริหารฯ   นายพงษ์ศักดิ์  กุหลาบ  สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว 
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20