เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ดูแลบริการทำบัตร ปชช.กรณีผู้ป่วยติดเตียง


(14 พ.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถารฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฏร์ เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดสระแก้ว ให้บริการทำบัตรประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ชื่อนางม่วย พิทักษ์เสริม สง่าเมือง อยู่บ้านเลขที่ 58/1 ถนนบ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และนายยวน ยืนประโคน โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว