เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19


(15 พ.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในที่ประชุม โดยมีท่านท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และคณะเจ้าหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว ผู้ประกอบการตลาดสด ร่วมในการประชุมมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการ (ประเภทที่ 3 ตลาด)
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04