เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ตรวจติดตามควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสฯ ตลาดตระกูลสุข


(15 พ.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยมีท่านท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และคณะเจ้าหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว ผู้ประกอบการตลาดสด ร่วมในการลงพื้นที่ตรวจติดตามดูแลมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการ (ประเภทที่ 3 ตลาด) ที่ตลาดตระกูลสุข ช่วงเช้า