เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ นำพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล 63


(24 เม.ย.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมไหว้สักการะศาลตา-ยาย ประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว ศาลเจ้าพ่อสระแก้ว - สระขวัญ ศาลตา-ยายสระแก้วสระขวัญ และศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองสระแก้ว - สระขวัญ นายกฯ เขียด พร้อมรองนายกฯ นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 5 ส "Big Clenaing Day" ประจำปี 2563 ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19 บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลฯ อาคารเอนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว อาคารป้องกันฯ โรงจอดรถกองช่าง และสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เป็นอันเสร็จกิจกรรม