เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองฯ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้พิการในเขตเทศบาล


(20 เม.ย.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิ์การสังคม และประธานชุมชน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้พิการ จำนวน 10 ราย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19
#โดยได้รับการสนับสนุนจากนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04