เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ จัดกิจกรรม"สอนทำหน้ากาก"ป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 และกันฝุ่นละออง


(24 มี.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานจัดกิจกรรม"สอนทำหน้ากาก"ป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 และกันฝุ่นละออง โดยมีนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี สิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โดยนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการสอนทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง โดยสอนตั้งแต่การเลือกผ้า ขั้นตอนการทำแบบตัด การวางผ้า การเย็บ มีการอบรมให้ความรู้ รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้ ทั้งในส่วนของผ้า ยางยืด กรรไกร เข็ม ด้าย รวมถึงไส้กรองผ้า ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง 2 โรงเรียน กับ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว