เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง


(4 มี.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง"การเลือกตั้งท้องถิ่น" โดยนายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง"การเลือกตั้งท้องถิ่น" ที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3