เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๕๖


นายตระกูล  สุขกุล   นายกเทศมนตรีเมืองสระแ้ก้ว  เป็นประธานในพิธีวันเทศบาล  ประจำปี ๒๕๕๖  กล่าวสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล"  ในวันที่  ๒๔  เมษายน ของทุกปี