เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุม สปสช. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว


วันนี้เวลา 9.00 น. นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมือสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที 1/2555 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ร่วมประชุมกว่า 20 คน เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2555 - 2556 ตลอดจนติดตามประเมินผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย