เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้ว่าราชการจังหวัด สก. เปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 62


(17 ก.ย.62) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานพร้อมนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 (World Rabies Day 2019) โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันหมาแมวฟรี ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28