เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.จัดส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้ป่วยความดัน เบาหวานในเขตเทศบาลฯ


(6 ส.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้ป่วยความดัน และเบาหวานในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน(หนองนกเขา)เทศบาลเมืองสระแก้ว