เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


พิธีงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสระแก้วพร้อม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว