เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมซักซ้อมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อปท


(22 พ.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุระพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28