เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๒ (บ้านลัดกะสัง) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับสนับสนุนเครื่องเล่นสนาม


วันนี้ (22 ก.พ.)   นายเสรี  เฉลิมพันธ์  ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  และนายวรรณวุฒิ  มาสุข  รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องเล่นสนาม   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว  ศูนย์ที่ ๒ (บ้านลัดกะสัง)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้รับสนับสนุนเครื่องเล่นสนาม  จากบริษัท ซัคเซซเซอร์เวย์  จำกัด  และบริษัท  ฮอตลิสซิ่ง  จำกัด  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง  และได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้เหมาะสมกับวัย  เสริมสร้างพลานามัยให้กับเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  และจิตใจดีขึ้น
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16