เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี


นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  พัฒนาศักยภาพ  บทบาท  หน้าที่ของประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว  เมื่อวันศุกร์ที่  21 ธันวาคม ที่ผ่านมา
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-15