เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี


นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  พัฒนาศักยภาพ  บทบาท  หน้าที่ของประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว  เมื่อวันศุกร์ที่  21 ธันวาคม ที่ผ่านมา