เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


อบรมการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอัตโนมัติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น


(30 เม.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอัตโนมัติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ได้นำเครื่องลงคะแนนมาประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการใช้งานเครื่องลงคะแนน เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นต่อการใช้งานเครื่องลงคะแนน ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20