กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th


 


การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565                  (3 ส.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ผ่านโปรแกรม WebEx ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว