กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th


 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมซักซ้อมการเตรียมการประเมินประสิทธิภาพ                  (22 ต.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในที่ประชุม โดยมีสิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล ผู้กล่าวแจ้งการซักซ้อมในที่ประชุม พร้อมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในที่ประชุมซักซ้อมการเตรียมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/plan/activity/user_select_photo.php on line 92