กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th


 


ผู้บริหารฯ ประชุมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)                  (28 พ.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมสิบเอกณัฐฎ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกองพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเรื่องแจ้งกำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/plan/activity/user_select_photo.php on line 92