กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วและประชาคมเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เทศบาลเมืองสระแก้ว ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง                  (21 ธ.ค. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ​​มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วและประชาคมเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เทศบาลเมืองสระแก้ว ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วเข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/plan/activity/user_select_photo.php on line 92