กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารฯ ประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562                  (22 ม.ค.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี ร่วมการประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 โดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม พร้อมผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี่ เพื่อวางแผนการบริหารงบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนให้รับประโยชน์ให้มากที่สุด ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/plan/activity/user_select_photo.php on line 92