กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารฯ ประชุมซักซ้อมประชาคมท้องถิ่นฯ                  (28 พ.ย.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ตัวแทนประธานชุมชนฯ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมประชุมซักซ้อมเพื่อดำเนินงานโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/plan/activity/user_select_photo.php on line 92