กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ชช2)
      (15 ก.ค. 62) ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองส...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ชช1)
      (12 ก.ค. 62) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิด
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีด้วยกิจกรรม 3R
      (11 ก.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร...
 
   ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ครั้งที่ 3/62
      (4 ก.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ตำแหน่งประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระ...