กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ เปิดโครงการควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่นฯ
      (17 ก.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมื...
 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดประชุม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนกันยายน 2561
      (13 ก.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตร...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ประจำเดือนกันยายน 2561
      (13 ก.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่...
 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2561
      (12 ก.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี ตำแ...