กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ชุมชนเมืองย่อยที่ 7 และ ชุมชนเมืองย่อยที่ 8
      (22 มี.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสระแก้ว&nbs...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 และ ชุมชนเมืองย่อยที่ 6
      (21 มี.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายรัตนากร ช้างรบ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ดูแลการปฏิบัติงา...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 และ ชุมชนเมืองย่อยที่ 4
      (20 มี.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายอภิช...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 และ ชุมชนเมืองย่อยที่ 2
      (19 มี.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จั...