กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  ประชุม อสม.ประจำเดือนมกราคม 61
      (11 ม.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดประชุม อสม.ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 (สระแก้ว - สระขวัญ 1)
      (28 พ.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อสม. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรง...
 
  อสม.ทม.สก.พี่น้องประชาชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้วร่วม เดิน ปั่น วิ่งฯ
      (26 พ.ย.60) อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว พี่ น้อง ประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมงานแสดงน้ำใจไทยทั่วล่า เดิน ปั่น วิ่ง ป้องกันอัมพาต บริเวณหน่้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เริ่มเวลา 06.00 -09...
 
  ทม.สก.ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรค+ตรวจสุขภาพฯ
      (21 พ.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อสม. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรง...