กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 (สระแก้ว - สระขวัญ 1)
      (28 พ.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อสม. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแ...
 
  อสม.ทม.สก.พี่น้องประชาชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้วร่วม เดิน ปั่น วิ่งฯ
      (26 พ.ย.60) อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว
  ทม.สก.ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรค+ตรวจสุขภาพฯ
      (21 พ.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระ
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคฯ
      (20 พ.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระ