กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมคณะทำงานจำหน่ายขยะมูลฝอยตกค้างฯ # 1/2562
      (1 ต.ค.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองฯ พร้อมผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและ...
 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมฯ
      (1 ต.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทสมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศ...
 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ มอบแว่นสายตาฟรี ให้กับพี่น้องประชาชนฯ
      (27 ก.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพฯ พร้อมนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัต...
 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช. 5/2561
      ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช. 5/2561 (21 ก.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ตำแหน่งประธานกองทุนหลักปร...