กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้ว่าราชการฯ สก. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒                  (วันที่ ๑ ม.ค.๖๒) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่ น้อง ประชาชน โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เมืองสระแก้ว นายรัตนากร ช้างรบ ที่ปรึกษานายกฯ ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยร่วมกับสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ซึ่งได้จัดโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี ณ วัดสระแก้ว(พระอารามหลวง) ถือเป็นวาระขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ ความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาลและคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการวันปีใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและเป็นการจัดกิจกรรมให้หน่วยงานพ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมพบปะเพื่อความสามัคคีในชุมชน ต่อไป


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/health/activity/user_select_photo.php on line 92