กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561                 
(17 พ.ค. 61) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กองช่าง ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561
โดยมีกิจกรรม
1. สำรวจและทำลายภาชนะน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขและกรรมการชุมชน
2. ควบคุมทำลายตัวแก่ของยุงลาย โดยการพ่นสารเคมีหมอกควัน
3. รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีการ 5ป 1ข และใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย
4. ให้ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยในวันนี้ดำเนินการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลาWarning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/health/activity/user_select_photo.php on line 92