กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
      (11 ส.ค. 60)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีนางอรวรรณ นัดนะรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศ...
 
  โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านลัดกะสัง) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
      (๑๑ ส.ค. ๕๙)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมี
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
      (23 มี.ค. 59) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้นายสุรพงษ์   เทียมเ...
 
  พิธีเปิดโครงการวันและกิจกรรมสำคัญ (กิจกรรมสานฝันสู่ความสำเร็จ) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
      (22 มี.ค. 59) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสร...