กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
      (10 ส.ค. 61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกส...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว
      (9 ส.ค. 61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดงานเทิดพระเกี...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ปี 2561
      (20 ก.ค. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี...
 
  #โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว "เตรียมตัวผลิตวิศวกรจูเนียร์ในอนาคต" โดยการเรียนรู้แนว STEM Education เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 👩‍🎓👩‍🎓" ความรู้คู่คุณธรรม
      

(18 พ.ค.61) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองกะพ้ออนุ...