กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดพิธีงานวันครู ประจำปี 2562                  (16 ม.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดพิธีงานวันครู ประจำปี 2562 พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรากตรำในการสั่งสอนศิษย์และเป็นการระลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือสามัคคีในหมู่คณะ เป็นพลังหลักในการจัดการศึกษาพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ โดยแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/education/activity/user_select_photo.php on line 92