กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองสระแก้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
        กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองสระแก้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
  กองช่าง ปรับปรุงระบบสายไฟและระบบน้ำประปา ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
      กองช่าง ปรับปรุงระบบสายไฟและระบบน้ำประปา ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
  ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสระแก้ว
      
  รองฯโภชณ์ ตรวจพื้นที่ขุดทางระบายน้ำ
       (วันนี้ 8 ส.ค.) นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าตรวจพื้นที่ขุดทางระบายน้ำ ถ.เทศบาล2 เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังที่...