กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  🚧🚧จนท.ทีมงาน​สวน+ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง​ เร่งปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์ตกแต่งตัดกิ่งไม้ และเก็บกวาด
      
  จนท.ทีมงานมดงาน + ชุดเฉพาะกิจ + ทีมงานเทศกิจ +ทีมงาน​ป้องกัน​ฯ​ เร่งร่วมกันปฏิบัติงานนำรถดูดโคลนดูดสิ่งปฏิกูล ขยะในท่อระบายน้ำ และเปิดท่อระบายน้ำเพื่อตรวจดูการระบายน้ำในท่อระบายน่้ำ
      (2 ต.ค.61) จนท.ทีมงานมดงาน + ชุดเฉพาะกิจ + ทีมงานเทศกิจ +ทีมงาน​ป้องกัน​ฯ​ ภายใต้การ...
 
  💡💡จนท.​ทีมงาน​ไฟฟ้า​ กองช่าง​ เร่งซ่อมแซมไฟสาธารณะ และตัดกิ่งไม้ที่รกพาดเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้า
      
  ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมคณะทำงานจำหน่ายขยะมูลฝอยตกค้างฯ # 1/2562
      (1 ต.ค.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองฯ พร้อมผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและ...