กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ลงพื้นที่เร่งตรวจดูแลความเรียบร้อย                  🚧🚧(19 มี.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ จนท.ทีมมดงาน+ชุดเฉพาะกิจ +ทีมงานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว เร่งลงพื้นที่ตรวจดูแลการปฏิบัติงานเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพน้ำ เก็บทำความสะอาดใบไม้ที่ร่วงลอยในสระน้ำ ตกแต่งทาสีแพลอยน้ำ ทาสีใหม่ศาลาพักใจ และตกแต่งกิ่งไม้ที่รกพาดสายไฟฟ้าพันเสาไฟฟ้าบริเวณรอบๆ ภายในสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ🚧🚧