กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


🚧🚧จนท.ทีมงาน​สวน+ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง​ เร่งปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์ตกแต่งตัดกิ่งไม้ และเก็บกวาด                  🚧🚧จนท.ทีมงาน​สวน+ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง​ ภายใต้​การ​บริหารงาน​โดย​นายตระกูล​ สุข​กุล​ นายก​เทศมนตรี​เมือง​สระแก้ว​ คณะ​ผู้บริหาร​เทศบาล​ฯ​ สมาชิกสภา​เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ดูแล​มอบหมาย​ให้​ลงพื้นที่​เร่งปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์ตกแต่งตัดกิ่งไม้ และเก็บกวาด บริเวณเกาะกลางถนนสุวรรณศร พร้อมตัดหญ้าบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 9​ ​🚧🚧