สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  ประชุมการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดฯ
      
  คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
      (11 ก.ค.62)เทศบาลเมืองสระแก้ว ยินดีต้อนรับคณะกรมการในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว มอบทุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัย
      (10 ก.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมหัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ...
 
  ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 62
      เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2562