สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
      (14 พ.ย. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ...
 
  เทศบาลเมืองฯ จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ
      (13 พ.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้...
 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการออกหน่อวยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ชุมชนเมืองย่อยที่ 1- 20
      ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการออกหน่อว...
 
  ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ อปพร.เทศบาลเมืองสระแก้ว
      (12 พ.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์...