สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ประจำปี 2560
      (18 ส.ค. 60) นายสมาน นึกถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ประจำปี 2560 ด้วยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นาย...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว มอบสิ่งของพร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
      (30 ธ.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์...
 
  เลี้ยงอำลาเกษียนอายุราชการลูกจ้างประจำ ปี58
      (29 ก.ย. 58)เทศบาลเมืองสระแก้วภายใต้การบริหารงานของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และแขกผู้มีเกียรติในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2558
      (15 พ.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีเกิดอัคคีภัยขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ โรงพยาบาลสมเ...