สำนักงานปลัด : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว มอบเกียรติบัตรและของรางวัลผู้ชนะในโครงการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และกิจกรรม 5 ส เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      (24 เม.ย. 63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และกิจกรรม 5 ส เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...
 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ นำพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล 63
      (24 เม.ย.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจ...
 
   เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2563
      (17 เม.ย. 63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานดำเนินการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว เร่งฉีดยาป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
      (9 เม.ย.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ เจ้าห...