สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร "การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"                  (8-10 พ.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบา่ลเมืองสระแก้ว ทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร "การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล" โดยทัศนศึกษาดูงาน 1.โครงการปิดทองหลังพระ ณ อบต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3.ทัศนศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเข้าชมการสาธิตการทำมะพร้าวสกัดเย็นของอบต.ปากแพรก 4.ทัศนศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/bureau/activity/user_select_photo.php on line 92