สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารฯเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหลักธรรมาภิบาลฯ                  (7 พ.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทสบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง 1. คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน" โดย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ 2.เรื่อง การบริหารราชการและการสร้างจิตสำนึกและป้องกันการทุจริต โดยนายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร "การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล" ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 3 ห้องเฟื่องฟ้า สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว