สำนักงานปลัด : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th


 


พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๕                 
(23 ต.ค.63) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี พร้อมนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธี
นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว