เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00044 ขอรับการสนับสนุน [ 2 ] [ 1e3 ] นวพรรษ [14-09-2021 13:36] [01-10-2021 18:40]
00030 นายทะเบียน อำเภอ ผักขะ ชื่ออะไรครับ [ 3 ] [ 1e3 ] Wee [10-07-2021 14:44] [24-08-2021 16:38]
00029 แจ้งถนนชำรุด ฝุ่นละอองเยอะ [ 1 ] [ 1e3 ] Pop [02-06-2021 10:55] เทศบาลเมืองสระแก้ว [07-06-2021 08:51]
00027 ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น [ 2 ] [ 1e3 ] Indy [14-03-2021 17:02] [25-05-2021 01:47]
00026 เรื่อง ร้าานค้าวางป้ายบนถนนเทศบาล ทำให้จอดรถชิดขอบถนนไม่ได้ อยากทราบว่า 1.หน่วยงานไหนดูแล ทำไมไม่มีก [ 1 ] [ 403 ] นายแว่น [03-03-2021 13:38] เทศบาลเมืองสระแก้ว [08-03-2021 09:48]
00022 สอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ] [ 1e3 ] สมพร [29-06-2020 11:44] นายแว่น [03-03-2021 13:37]
00020 ขออนุญาตก่อสร้าง [ 2 ] [ 71 ] พิสิษฐ์ [29-06-2020 11:03] [09-12-2020 11:36]
00002 ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 2 ] [ 619 ] ผู้ดูแลระบบ [21-08-2018 12:26] wejwluruhg [09-11-2020 02:38]
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 [หน้าถัดไป = 2]
1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]