วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไรสีเหลือง) เพื่อนำมาปลูกประดับริมถนนเทศบาล 2 ด้านติดสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และภายในบริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง TO BE NUMBER ONE จำนวน 300 ผืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประดับไฟราวหลอด บริเวณรั่วหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเช่าโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 50 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง รหัสครุภัณฑ์ 055 - 54 - 0020 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในงานแข่งขันกีฬาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง