วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง เก้าอี้นั่งพลาสติก และโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง เก้าอี้นั่งพลาสติก และโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน) เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๖๐๖๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง