วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหาร สำหรับรับรองคณะศึกษาดูงานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับรับรองคณะศึกษาดูงานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องไทยธรรม สำหรับโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดชำระและชุดฝักบัวอาบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแยกถนนเทศบาล 3 (ต่อจากถนนเดิม)