วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80-9583 สก. รหัสพัสดุ 004-40-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ พร้อมระบายผ้า เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (ทำที่ลากจูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเต้นท์โค้งขาวมีฝ้า โต๊ะ และเก้าอี้พลาสติก สำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องไทยธรรม ชุดเล็ก สำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3x8 เมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ยูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง