วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 4 (ซอยข้าง สวท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๙๐๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 1559 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 14
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 3 (บ้านโคกกำนัน)
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 (ซอยอู่ช่างต้อม)
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 เชื่อมซอย 2 (ตอนที่ 1)
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ดเหนือ)