วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย ถนนเทศบาล 33 ซอย 3 ต่อจากของเดิมบริเวณหอสมุดจังหวัดสระแก้ว
21  ม.ค. 2562
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1 (หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) ซอยบ้านร้อยตำรวจโทสำรวย ขันโท
21  ม.ค. 2562
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ ถนนเทศบาล 26 ซอย 6 (บ้านนางประไพ สุระชัย)
21  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 25
21  ม.ค. 2562
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ซอยข้าง coffeelove) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะฯทะเบียน 80-8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้นั้งพลาสติก และโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้พลาสติก สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง