วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80 - 9284 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 006 - 49 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 9190 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 80-5808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 883 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง