วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาติดสติกเกอร์สูญญากาศ ประตูกระจกและช่องกระจกห้องต่างๆภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อของสมนาคุณสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใบตัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประดับไฟ บริเวณรั้วและบริเวณเกาะกลางถนนด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และถนนสุวรรณศร ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 (รวม 90 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) สำหรับรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 81-6154 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 009-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง