วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม,โต๊ะพับอเนกประสงค์,เต็นท์,โต๊ะหมู่ และพัดลมไอน้ำ สำหรับโครงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ เทศบาลเมืองสระแก้ว (รอบชิงแชมป์จังหวัดสระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ขยายเขตระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ เทศบาลเมืองสระแก้ว (รอบชิงแชมป์จังหวัดสระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้และโพเดียม จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง