วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องส้วม ห้องสุขาอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแห้ง หมายเลขทะเบียน บธ 9654 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อสัญญาณกันขโมยพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3867 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ธ.ค. 2565
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และสแตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง