วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 7594 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
รถขุดตีนตะขาบ
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำแผ่นฟิวเจอร์บอดร์ดประชาสัมพันธ์ เตือนภัยออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ (บ้านพรมดง) บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำสระแก้ว - สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง