วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน) เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๖๐๖๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง