วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องชั่งตวงวัด ประจำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6063 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อทรายถม จำนวน 116 ลบ.ม./คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1 ซอยบ้านนายนิพล ติระวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ้านดาบอมร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง