วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.4/12) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กงย 237 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 024-43-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง เก้าอี้นั่งพลาสติก และโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง เก้าอี้นั่งพลาสติก และโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง