วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้าและหมวกพร้อมสกรีนลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์พร้อมระบายผ้า เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ และแสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 1559 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่งผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง