วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะพับ โต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
เหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ ณ วัดสระแก้ว และบริเวณสะพานคลองพระสะทึง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องส้วม ห้องสุขาอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแห้ง หมายเลขทะเบียน บธ 9654 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง